لیست محصولات تجهيزات آزمايشگاهي عمومي


انکوباتور

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه ژرميناتور آزمايشگاهي

برای قیمت تماس بگیرید.

بن ماري ( حمام آب )

برای قیمت تماس بگیرید.

انواع آون آزمايشگاهي و کاربرد آن در آزمايشگاه

برای قیمت تماس بگیرید.

هود آزمایشگاهی 180*60*80

برای قیمت تماس بگیرید.

هود آزمایشگاهی 180*70*120

برای قیمت تماس بگیرید.

هود آزمایشگاهی 180*70*100

برای قیمت تماس بگیرید.

هود آزمایشگاهی 210*60*80

برای قیمت تماس بگیرید.

هود آزمایشگاهی 210*70*100

برای قیمت تماس بگیرید.

هود آزمایشگاهی 210*70*120

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه کشش یونیورسال میلگرد(کشش آرماتور)

برای قیمت تماس بگیرید.

سرتاس

برای قیمت تماس بگیرید.

شيکر ارلن

برای قیمت تماس بگیرید.

هدايت سنج روميزي اوهاس سري STARTER ST300C

ISO 9001
برای قیمت تماس بگیرید.

هدايت سنج روميزي اوهاس سري STARTER ST3000C

ISO 9001
برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر ديجيتال پرتابل اوهاس سري STARTER ST300

ISO 9001
برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر ديجيتال روميزي اوهاس سري STARTER ST2000

ISO 9001
برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر ديجيتال روميزي اوهاس سري STARTER ST3000

ISO 9001
برای قیمت تماس بگیرید.

پرمصرف ترين ترازوي ديجيتال در آزمايشگاه ها

برای قیمت تماس بگیرید.

قوطي رطوبت - قوطي نمونه برداري

برای قیمت تماس بگیرید.

همزن مغناطيسي - هات پليت مگنت دار

برای قیمت تماس بگیرید.

ميلک شيک زن

برای قیمت تماس بگیرید.

نرم افزار NovoLab

برای قیمت تماس بگیرید.