لیست محصولات تجهيزات آزمايشگاه سيمان ، گچ و آجر


مقاومت خمشی موزائیک

برای قیمت تماس بگیرید.

نمونه گیر های سیمان از دپو و پاکت سیمان

برای قیمت تماس بگیرید.

مخلوط کن ساده سیمان

برای قیمت تماس بگیرید.

محفظه فشاری و خمشی ملات سیمان

برای قیمت تماس بگیرید.

ماد بالانس گل حفاری

برای قیمت تماس بگیرید.

کمپراتور تعیین طول نمونه های منشوری سیمان

برای قیمت تماس بگیرید.

قیف مارش گل حفاری

برای قیمت تماس بگیرید.

قالب سیمان

برای قیمت تماس بگیرید.

مخلوط کن خشک مواد Y شکل

برای قیمت تماس بگیرید.

سوزن گیلمور

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تقه زن ملات سیمان

برای قیمت تماس بگیرید.

حمام آب لوشاتلیه

برای قیمت تماس بگیرید.

جک ملات شکن نیمه اتوماتیک

برای قیمت تماس بگیرید.

بالن لوشاتلیه

برای قیمت تماس بگیرید.

انبرک لوشاتلیه

برای قیمت تماس بگیرید.

اتاق عمل آوری نمونه های سیمان و بتن

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه خمشي و فشاري گچ

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه فلوتيبل

ASTM-C230
برای قیمت تماس بگیرید.

اتوكلاو سيمان

استاندارد : ASTM C 151, C 141
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه بلين

ASTM C204, AASHTO T153, EN 196/6
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه ويكات سيمان

استاندارد - ASTMC 191-82 - BS12
برای قیمت تماس بگیرید.