لیست محصولات تجهيزات آزمايشگاه سنگ و مصالح سنگي


وسیله تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن

برای قیمت تماس بگیرید.

مقسم ها

برای قیمت تماس بگیرید.

گیج سوزنی و پولکی تطویل و تورق

برای قیمت تماس بگیرید.

گلوله دستگاه لس آنجلس

برای قیمت تماس بگیرید.

کولیس تناسبی

برای قیمت تماس بگیرید.

ظروف تعیین توده ویژه حجمی سنگدانه و بتن تازه

برای قیمت تماس بگیرید.

سبد مکعبی سنگ دانه و مخروطی ریزدانه

برای قیمت تماس بگیرید.

دسیکاتور

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تک محوری سنگ

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه برش مستقیم سنگ

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه بار نقطه ای با نمایشگر دیجیتال

برای قیمت تماس بگیرید.

تعیین ضریب گوشه داری مصالح

برای قیمت تماس بگیرید.

پیکنومتر 1000 میلی لیتر

برای قیمت تماس بگیرید.

آسیاب فاین میل

برای قیمت تماس بگیرید.

آسیاب بال میل

برای قیمت تماس بگیرید.

سنگ شکن آزمايشگاهي

برای قیمت تماس بگیرید.

ميز و سطل ارشميدس

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه لس آنجلس

ASTM C131 , C535
برای قیمت تماس بگیرید.