لیست محصولات تجهيزات آزمايشگاه قير و مواد نفتي


دستگاه کشش قیر با سیستم خنک کننده (داکتیلیتی)

EN 13589, AASHTO T51 -ASTM D1135
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه ويسکوزيته کينماتيک

ASTM D2170-ASTM D445
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه داكتيليتي ( كشش قير )

استاندارد : ASTM D113 و AASHTO T51
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه درجه نفوذ قير

مطابق با استاندارد ASTM D5,BS 2000
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه نفوذ گریس

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه نقطه اشتعال به روش تگ باز

برای قیمت تماس بگیرید.

تعیین نقطه شکست فراس قیر

ٍEN12593
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تقطیر قیر امولسیون

ASTM ِِD442
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تقطیر قیر محلول

ASTM D402
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تقطير در خلا

َُُASTM D1160
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه آزمايش فشار بخار مايعات (RVP)

ASTM D323
برای قیمت تماس بگیرید.

ترمومتر ASTM

برای قیمت تماس بگیرید.

مجموعه آزمايش حلاليت قير

ASTM D2042
برای قیمت تماس بگیرید.

پيکنومتر قير (تعيين وزن مخصوص قير)

مطابق استاندارد ASTM D70 AASHTO T228,BS 4699
برای قیمت تماس بگیرید.

وسايل کامل نرمي قير

استاندارد : ASTM D36 و AASHTO T53
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه نقطه اشتعال قير با روش باز

مطابق با استاندارد ASTM D92 , AASHTO T48,EN 2259
برای قیمت تماس بگیرید.

آون تين فيلم - آون با صفحه گردان

مطابق با استاندارد ASTM D6 – D1754 –ASHTO T47 – T1
برای قیمت تماس بگیرید.

ويسكوزيته قير به روش سيبولت

ASTM D88 - ASHTO T72
برای قیمت تماس بگیرید.