لیست محصولات تجهيزات آزمايشگاه خاك


دستگاه برش مستقيم

مطابق استاندارد ASTM D3080 BS 1377/7, AASHTO T236
برای قیمت تماس بگیرید.

وسایل کامل بارگذاری صفحه‌ای

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه CBR برقی با نمایشگر دیجیتال

برای قیمت تماس بگیرید.

وسایل حد خمیری خاک

ASTM D4318
برای قیمت تماس بگیرید.

محلول استوک

برای قیمت تماس بگیرید.

کرکاترهای خاک

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه کامل پین هول

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تک محوری برقی دیجیتال

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تراش خاک

برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه برش پره ای

برای قیمت تماس بگیرید.

تعیین حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط

برای قیمت تماس بگیرید.

تعیین حد انقباض

برای قیمت تماس بگیرید.

تجهیزات نفوذپذیری خاک با بار متغیر

برای قیمت تماس بگیرید.

پنترومتر مخروطی خاک

برای قیمت تماس بگیرید.

تجهیزات نفوذپذیری خاک با بار ثابت

برای قیمت تماس بگیرید.

تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

برای قیمت تماس بگیرید.

پنترومتر جیبی

برای قیمت تماس بگیرید.

اوگرهای دستی خاک

برای قیمت تماس بگیرید.

چکش استاندارد SPT

برای قیمت تماس بگیرید.

متعلقات آزمایش CBR

برای قیمت تماس بگیرید.

چکش و قالب تراکم خاک

ASTM D-1557
برای قیمت تماس بگیرید.

چگالي سنج هيدرومتري

ASTM D442
برای قیمت تماس بگیرید.

ست کامل آزمايش هيدرومتري

مطابق استاندارد ASTM D442
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه تحكيم

استاندارد ASTM D2435-D4546
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه كاساگراند

مطابق استاندارد ASTM D4318, AASHTO T89
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه سه محوري

استاندارد ASTM D285-87 , BS1377/8 AASHTO T234 -
برای قیمت تماس بگیرید.

دستگاه برش مستقيم

مطابق استاندارد ASTM D3080 BS 1377/7, AASHTO T236
برای قیمت تماس بگیرید.

لوازم كامل ارزش ماسه‌اي

برای قیمت تماس بگیرید.

شيكر الك برقي - شيکر آزمايشگاهي

استاندارد : ASTM D422 و AASHTO T188
برای قیمت تماس بگیرید.

الك آزمايشگاهي تمام استيل

مطابق استاندارد ASTM E11
برای قیمت تماس بگیرید.