مقسم ها

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

 

لینک ورود به سایت جدید

هدف از دانه بندی اولیه دقیق مصالحی مانند سنگ دانه؛ شن؛ جداکردن و دسته بندی آنها در 4 گروه دانه بندی می باشد. به این منظور در مرحله اول مصالح توسط مقسم ها تقسیم شده و سپس با الک به دسته های ریزتری دانه بندی می شود.

مقسم ها با توجه به کاربرد در سایزهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

مقسم سایز 1 اینچ جهت دانه بندی شن

مقسم سایز 2 اینچ جهت دانه بندی شن

مقسم سایز 3/8 ینچ جهت دانه بندی ماسه

مقسم سایز 2/1 اینچ جهت دانه بندی ماسه

به همراه هر مقسم سه عدد سبد جمع آوری نمونه ارائه می شود.سایر مشخصات :