سبد مکعبی سنگ دانه و مخروطی ریزدانه

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

سبد مکعبی سنگدانه:به منظور غرقاب سازی نمونه های مصالح سنگی درشت دانه

سبد مخروطی:به منظور غرقاب سازی نمونه ها ی مصالح سنگی ریز دانهسایر مشخصات :