دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

این دستگاه جهت تعیین درصد میزان خرد شدگی مصالح در برابر ضربه ناگهانی کاربرد دارد زیرا گاهی نتیجه آزمون فشار تدریجی با نتیجه آزمون در برابر ضربه ناگهانی متفاوت می باشد.سایر مشخصات :