دستگاه برش مستقیم سنگ

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

یکی از روش های بررسی خواص مکانیکی سنگ ها  آزمایش برش مستقیم است.این آزمایش بعنوان ساده ترین و عمومی ترین روش مورد استفاده برای تعیین مقاومت برشی سنگ های حاوی صفحات ضعیف یا ناپیوستگی شناخته می شود.سایر مشخصات :