فریم ITS

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

برای اندازه گیری مقدار مقاومت کششی غیر مسقیم نمونه مارشال به کار گرفته می شود.سایر مشخصات :