ترازوي مکانيکي اوهاس

ردیف دقت گستره اندازه گیری قیمت سفارش
1 0.01 311 گرم
برای قیمت تماس بگیرید.
سفارش
2 0.01 310 گرم
برای قیمت تماس بگیرید.
سفارش
ترازوي مکانيکي

سایر مشخصات :

  • قابليت توزين با دقت بالا
  • سبک و کوچک
  • در دو مدل ورنيه دار (دو نردهاي ) جهت اندازه گيري وزن به صورت دقيق و سه نرده اي که تنظيم وزن از طريق لغزنده کشويي انجام مي شود
  • داراي ظرفيت هاي مختلف وزني در گستره 310 گرم و311 گرم با دقت 0.01 گرم